• No products in the cart.

MAJINA YA NDEGE/NYUNI (Names of birds)

Kiingereza                 Kiswahili                   kiingereza           Kiswahili

Goose                              batabukuni                   Weaverbird             mnana

Quail                               kituitui/kwale              Black heron             kulastara

Green pigeon                niga                                Eagle                         tai

Crow                              kunguru                         Ostrich                     mbuni

Sunbird                         chozi                               Peacock                   tausi

Crested crane               korongo                        Vulture                     taimzoga/tumbusi

Parrot                            kasuku                           Flamingo                 flamingo

Sparrow                        shorewanda                  Turkey                     batamuzinga

Hawk                             mwewe                          Duck                        bata

Genea fowl                   kanga                             Owl                          bundi

Kingfisher                    chepea

 
Yaaka Digital Network ©, a Ultimate Multimedia Consult product
X