• No products in the cart.

NGELI YA KU-

Majina katika ngeli hii huanza na kiambishi ku-. Majina haya hutokana na vitenzi. Vilevile huitwa vitenzi jina. Kwa hivyo vitenzi vyote huambikwa kiambishi ku- kuwa vitenzi jina. Nouns in this class begin with prfefix ku-. (These names come from verbs that have been added ku- prefix to make them nouns. In otherward they are nouns formed from verbs).

Vitenzi                               vitenzi jina/nomino                      vitenzi     vitenzi jina

Kimbia (run)                        kukimbia (running)                            nunua          kununua

Simama (stand)                  kusimama (standing)                          ficha             kuficha

Tazama (look/stare at)     kutazama (looking)                              kutana         kukutana

Sumbua (disturb)              kusumbua (disturbance)                    Pima             kupima

Eleza (explain)                   kueleza (explanation)                          peleka           kupeleka

Fasiri (enterpret)               kufasiri (interpretation)                     kopa              kukopa

Tambua (identify)                kutambua (identification)                fuata             kufuata

Goma (defy/strike)                kugomba (strike)                              inua              kuinua

Chambua (sort)                     kuchambua (sorting)                        nawa             kunawa

Pambanua (describe)             kupambanua (description)            patana          kupatana

Bainisha (differentiate)         kubainisha (differentiation)           vunja            kuvunja

Fasili (define                         kufasili (definition)                             azima           kuazima

Fafanua (explain)                  kufafanua (explanation)                   lala               kulala

Vua (fish out/un dres)            kuvua (fishing)                                pika               kupika

Vaa (dress up)                        kuvaa (dressing)                                enda              kuenda

Panda (climp/plant)                kupanda (climbing)                       takasa            kutakasa

Pata (get/receive)                   kupata (getting)                                abudu            kuabudu

Punguza (reduce)                   kupunguza (reduction)                    kataza            kukataza

Zuia (block)                          kuzuia (blocking/blokage)                 sikia               kusikia

Sambaza (spread)                  kusambaza (spreading)                   ona                  kuona

Sahau (forget)                       kusahau (forgetfulness)                     Dharau          kudharau

Safisha (wash)                      kusafisha (washing)                             jua                 kujua

Safiri (travel)                        kusafiri (journey/traveling)                jaza               kujaza

Tazama (stare at/look at)     kutazama (looking)                            zaa                 kuzaa

Tanguliza (introduce)           kutangaza (announcement)              Bainisha      kubainisha

Tafsiri (translate)                  kutafsiri (translation)                         rambaza       kurambaza

Beba (carry)                          kubeba (carrying)                                 zuru               kuzuru

Fua (wash)                           kufua (washing)                                     Shukuru       kushuru

Vuna (harvest)                     kuvuna (harvest)                                   vumbua       kuvumbua (discovery)

Upatanisho wa kisarufi (Grammatical agreement)

Nomino

noun

Vimilikishi

possessive

Vionyeshi

(Demostratives)

kuwa

 

 

 

 

 

ni

 

 

 

si

Vivumishi

adjectives

Kuzuri

Kupana

Kuzuri

Kubaya

 

kudogo

kwema

kugumu

Kucheza

Kuimba

Kusoma

Kusafiri

Kulala

Kutembea

Kununua

kupanda

Kwangu

Kwetu

Kwako

Kwenu

Kwake

Kwao

huku

 

 

kule

 

 

 

huko

¬† 
 

Sentensi

  1. Kutembea kwake ni kubaya. (His walking is bad)
  2. Kuimba kwake ni kuzuri. (His singing is good)
  3. Kusafiri kwake kulileta bahati mwaka uliopita (His journey brought blessings last year)
  4. Kusoma kwake kuna manufaa mengi. (His education is of great importance)
  5. Kulima kwake kunatajirisha. (His farming is wealthy/brings wealthy)